Hinna Brass

- voksenkorpset i Hinna bydel

Hinna Brass søker musikalsk leder/dirigent


Vår dirigent gjennom 13 år går av med pensjon i løpet av høsten 2019. Hinna Brass i Stavanger søker derfor etter ny
musikalsk leder/dirigent i ca 16% stilling.


Vi ønsker oss i utgangspunktet en ny hoved-dirigent, men er åpne for å diskutere andre prosjektbaserte modeller med deling av oppgaven.


Vi kan tilby:

- Hyggelig korpsmiljø med positive og interesserte musikanter
- Stor musikalsk frihet
- Et aktivt og engasjert styre
- Lønn etter avtale. Utgangspunktet er NMF’s avtaler og satser.


Arbeidsoppgaver:
- Dirigenten er musikalsk ansvarlig for korpsets utvikling, herunder planlegging og tilrettelegging av musikalsk stoff, direksjon på øvelser og konserter, og deltakelse på korpsets styremøter etter behov 

- Dirigenten skal samarbeide med musikkomiteen om programvalg
- Dirigenten skal forholde seg til årsmøtets og styrets årsplan 

- Eventuelle prosjekter med andre midlertidige musikalske ledere vil skje etter enighet mellom dirigenten og styret

Om Hinna Brass


Vi er et brassband med omtrent 25 aktive, voksne medlemmer og øver på Jåtten skole hver onsdag mellom 19.30 og 22.00.
Korpset har et aktivt styre, faste komiteer og en trofast musikalsk stamme. Aktivitets- og ambisjonsnivået vårt er tilpasset voksne/ungdommer som er i arbeid. Medlemmene vil gjerne spille i et sosialt korps som låter bra og har et forutsigbart program. Målsettingen vår er å ha det kjekt på øvelsene, stadig løfte oss musikalsk og få påfyll av energi!
Vi har hatt stor musikalsk fremgang de siste årene, og vi ønsker å ha noe å strekke oss mot. Aktivitetsnivået varierer noe, men vi har deltatt på, og vurderer fortløpende, aktiviteter som: Årskonsert/ Tapasbrass, huskonserter, julekonserter, juletrefestspillinger, oktoberfestspillinger, Siddis Brass, veldedige arrangementer, 17.mai, og
bykonserter. Besøk gjerne vår hjemmeside hinna-brass.no for mer informasjon.
Vi søker et etter en musikalsk leder /dirigent med relevant musikalsk og pedagogisk utdannelse og erfaring. Du må forstå ambisjonsnivået vårt. Det er viktig for oss at du klarer å inspirere og samle korpset samtidig som du passer på at de individuelle medlemmene får mulighet til å utvikle seg musikalsk. I den kommende perioden må vi sammen jobbe med å rekruttere yngre musikere. Personlige egenskaper inkludert aspirasjon, gode samarbeidsevner og kreativitet vil bli vektlagt.

Søknadsfrist: 31 Mai 2019
Tiltredelse: Etter avtale, tilpasset vårt høst-program 2019 (tentativ 14 august, 20 september, 1 november eller 1 januar 2020). Indiker i søknaden når tiltredelse er mulig.
Spørsmål om stillingen, samt søknad med CV sendes til styrets leder Marit Døvle;
marit.dovle@gmail.com, tlf 48114289