Hinna Brass

- voksenkorpset i Hinna bydel

Oktoberfest med Hinna Brass - vi lover å skape den rette stemningen!

 

Ta tidlig kontakt med oss for å booke inn en uforglemmelig kveld!!