Hinna Brass

- voksenkorpset i Hinna bydel

Takk for en fantastisk kveld!

Sett av lørdag den 19.10-19

for en ny fantastisk Tapasbrass!! Hva blir årets tema?